decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf leaf leaf
decoration

Regulamin pobytu

Wilcze Laski 6, 78-400 Szczecinek
PEKAO I O/Szczecinek 17 1240 3679 1111 0000 4358 0372

Zgłoszenie rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie poniższych postanowień, oraz stosowania się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń gospodarzy.

1. Rezerwacja jest obowiązująca po wpłacie 30% zaliczki, która nie podlega zwrotowi.

2. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych oraz uregulować należność, która nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. Goście mogą w dowolnym czasie przedłużyć pobyt pod warunkiem, że nie koliduje to z wcześniej dokonanymi rezerwacjami.

3. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu ze zwierzętami.

4. Gospodarze wskazują Gościom miejsce parkingowe jednak nie odpowiadają za bezpieczeństwo pojazdów pozostających na terenie siedliska.

5. Doba trwa od godz. 14:00 do 12:00. Cisza obowiązuje od godz. 23:00 do 8:00. Posiłki serwowane są w godzinach dogodnych dla Gości. Opłata za niewykorzystany posiłek nie jest zwracana.

6. Goście odpowiadają materialnie za szkody spowodowane przez siebie i swoich podopiecznych.

7. Gościom korzystającym z noclegu nie wolno zakłócać spokoju innych Gości. Osoby niestosujące się do tego zalecenia będą zmuszone do opuszczenia siedliska nie otrzymując zwrotu dokonanych opłat.

8. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać na terenie siedliska od godz. 9:00 do 21:00. Świadczenia oferowane Gościom w ramach pobytu, nie przysługują osobom odwiedzającym.

9. Dzieci mogą korzystać z udostępnionych na terenie siedliska urządzeń i sprzętu wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. Gospodarze nie odpowiadają za mienie Gości pozostawione bez zabezpieczenia lub nadzoru.

10. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie poza pomieszczeniami, na otwartym powietrzu.

Gospodarze nie odpowiadają za niedogodności powstałe z przyczyn od nich niezależnych, zobowiązują się bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku, służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc Szanownych Gości o jego przestrzeganie.

 

PLAdres: Wilcze Laski 6 (Wacholcówka)

78-400 Szczecinek
kontakt telefoniczny: 606 48 12 33
e-mail-ruchomy-obrazek-0001 poczta@wilczelaski.pl

 

loading
×